GERİ

Üye Ol

Sitemize üyelik ücretsizdir. Eğer kayıt yaptırmadıysanız birkaç dakika içinde sitemize üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğer üye iseniz BURAYA tıklayınız.

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar


a) İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") www.pupadankapınıza.com internet sitesinin sahibi, Küçükbakkalköy Mah. Başöğretmen Sok. No:20 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Pupa Bilişim Hizmetleri Tic.A.Ş. (Bundan böyle "PUPA"olarak anılacaktır) ile www.pupadankapınıza.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE") arasında akdedilmiştir.


2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme,  www.pupadankapınıza.com uzantılı internet sitesinden  ÜYE'nin yararlanma ve kullanım şartlarını düzenlemektedir.


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. İşbu sözleşmenin kabulü ile ÜYE www.pupadankapınıza.com internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder. Aksine halde oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE’ ye ait olacaktır.

3.2. ÜYE, www.pupadankapınıza.com internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Buna yönelik faaliyetlerde bulunulması halinde “PUPA” nın ve 3. Şahısların uğrayacağı zararlardan “ÜYE” sorumlu olacaktır.

3.3. ÜYE, www.pupadankapınıza.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

3.4. www.pupadankapınıza.com internet sitesinde ÜYE'ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE'lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin PUPA'yla hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. PUPA'nın ÜYE'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. ÜYE, www.pupadankapınıza.com internet sitesine ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve PUPA’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.6. ÜYE'nin PUPA internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE'ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE'ye aittir.

3.7.  ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE'ye aittir.

3.8. PUPA, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, www.pupadankapınıza.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden PUPA’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.9. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve PUPA’yı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.10.PUPA'nın herhangi bir sebep göstermeksizin ve sorumluluk üstlenmeksizin, tek taraflı olarak herzaman ÜYE'nin ÜYE'liğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE'ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

3.11. www.pupadankapınıza.com internet sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları PUPA’nın mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından PUPA’nın yazılı onayı olmaksızın kullanılamaz.

3.12. PUPA tarafından www.pupadankapınıza.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.13. PUPA tarafından www.pupadankapınıza.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunu yanı sıra nihai güvenliğin kullanılması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda “ÜYE” www.pupadankapınıza.com internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sisteminde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
 
3.14.PUPA kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için, kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik çalışmalarda ÜYE'lerin önceden rızasını almak kaydıyla bu ÜYE'lerin kişisel bilgilerini kullanabilir. PUPA, ÜYEnin www.pupadankapınıza.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.15. ÜYE yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında PUPA'ya ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin toplanmasına, PUPA tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece ÜYE'liği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, PUPA tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve PUPA'yı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.
 
3.16. PUPA, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

3.17. PUPA, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYEler için hüküm ifade edecektir.

3.18. PUPA, işbu Sözleşme uyarınca, ÜYE'lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu Sözleşme'yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır.
 
4. Sözleşmenin Feshi Taraflardan her biri işbu Sözleşme'yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

5. İhtilaflerin Halli


İşbu sözleşme ÜYEnin, ÜYEliğini iptal etmesi veya PUPA tarafından “ÜYE”liğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. PUPA ÜYEnin "üyelik sözleşmesi"nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYEnin ÜYEliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

5. İhtilaflerin Halli


İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


6. Yürürlük

ÜYE'nın ÜYE'lik kaydı ÜYE'nin işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme ÜYE'nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.
 
 

( Sözleşmeyi görüntülemek için tıklayın )
YUKARI